Vize şi servicii consulare

Servicii de viză pentru cetăţeni străini

Cererea de viză se depune personal. Nu se preiau cereri de viză transmise prin poştă sau curierat rapid. Paşaportul se ridică pe baza chitanţei de plată a taxei consulare de viză.

Documentele justificative care atestă scopul călătoriei în România (invitaţii din partea companiilor, invitaţii autentificate la notar public ş.a.m.d.) trebuie să fie prezentate în original şi copie. Copia se reţine la dosarul de viză, iar originalul trebuie să fie pregătit pentru prezentare la trecerea frontierei de stat în cazul în care Poliţia de Frontieră solicită justificarea scopului călătoriei. Acordarea vizei nu garantează accesul străinilor în România.

Este obligatorie încărcarea în prealabil a cererii online folosind portalul www.eviza.ro . După validarea cererii online, veţi primi o programare pentru a depune documentele necesare la ambasadă.

The visa application shall be lodged personally. No visa applications sent by post or courier are received. The passport shall be returned on the basis of the receipt of visa consular fee. The supporting documents certifying the purpose of the trip to Romania (company invitations, authenticated guests and notary public) must be presented in original and copy. The copy shall be retained for the  record and the original shall be prepared for presentation at the crossing of the border where the Border Police Agents might requests justification of the purpose of the journey. The granting of the visa does not guarantee the access of foreigners to Romania.

Informaţiile generale cu privire la depunerea cererii de viză şi documentele justificative impuse de legislaţia în vigoare pot fi consultate pe pagina oficială www.eviza.ro, actualizată constant de Ministerul Afacerilor Externe.

Începând cu data de 11 iulie 2014, România aplică prevederile Deciziei 565/2014/EU recunoscând ca fiind echivalente cu propriile vize naţionale, pentru tranzit şi şederi care nu depăşesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile, următoarele documente:

  • Viza valabilă de scurtă ședere cu două sau multiple intrări, eliberată de un stat membru Schengen;
  • Viza cu valabilitate teritorială limitată, eliberată de un stat membru Schengen;
  • Viza de scurtă ședere eliberată de Bulgaria, Cipru sau Croația;
  • Viza de lungă ședere eliberată de un stat membru Schengen;
  • Viza de lungă ședere eliberată de Bulgaria, Cipru sau Croația
  • Permisul de ședere eliberat de un stat membru Schengen;
  • Permisul de ședere eliberat de Bulgaria, Cipru sau Croația
  • Permis de ședere pe termen lung (valabilitatea permisului este mai mare sau egală cu 5 ani) eliberat de un stat membru UE.

Anunţ

08.11.2019

În contextul alegerilor pentru Președintele României, vă informăm că zilele de 8, 11, 22 și 25 noiembrie 2019 secția consulară din …

Mutarea sediului Ambasadei României în Republica Singapore

18.07.2019

Începând cu data de 1 august 2019, sediul Ambasadei României în Republica Singapore va fi la adresa King’s Centre, 390 Havelock Road, …

Florin Marius Tacu la National Junior College și Jurong Pioneer Junior College

25.05.2019

Pe 22 și 23 mai 2019, în cadrul proiectului EU@School lansat de ambasadele statelor membre UE în parteneriat cu Delegația Uniunii…

Precizări referitoare la alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național cu privire la probleme de interes național

22.05.2019

La data de 26 mai 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, se va desfășura și referendumul național cu privire la…